Bedankt S-Plussers. De terugbetaling van psychologische hulp voor jong en oud is een feit!

door S-Plus

Het is zover. Een bezoek aan een klinisch psycholoog of orthopedagoog wordt voortaan voor iedereen terugbetaald. Ook voor onze mensen (-18) en 65-plussers. Dat bericht stuurde minister van Volksgezondheid Maggie De Block op 2 april de wereld in: “Iedereen verdient toegang tot laagdrempelige psychologische zorg, jong en oud. Dat brengen we vandaag in orde”.

Daar waren we bij S-Plus al langer van overtuigd. Om die reden zetten we in januari onze grootscheepse petitie ‘Terugbetaling psycholoog voor 65 plussers’ op poten, waar we intussen duizenden handtekeningen voor hebben verzameld. S-Plus klopte met haar petitie aan bij heel wat organisaties en instanties, en zorgde voor beweging op verschillende overlegniveaus. We zijn dan ook trots op onze bijdrage in de verwezenlijking van deze eis. Al heeft de ongerustheid over de psychologische impact die de coronacrisis heeft op veel mensen de ministers aangespoord om hun beslissingstraject wat sneller te laten verlopen dan normaal het geval zou zijn.

Maar, we vergeten ook jullie niet, onze vrijwilligers en onze leden. Jullie zijn degenen die onze boodschap uitdragen. We willen jullie dan ook bedanken voor jullie steun, voor het uitdragen van onze vraag, voor jullie handtekening onder onze petitie. Mede dankzij jullie werd onze eis ingewilligd!

Wij volgen het uitrollen van deze nieuwe maatregel verder op, en houden jullie op de hoogte van wanneer dit in voege zal gaan.

BEDANKT!

 

Minister De Block: ‘Terugbetaling van psychologische hulp voor jong en oud’

BRUSSEL, 02/04/2020.- Min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers krijgen een bezoek aan de klinisch of orthopedagoog terugbetaald. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block beslist. “Iedereen verdient toegang tot laagdrempelige psychologische zorg, jong en oud. Dat brengen we vandaag in orde”, aldus minister De Block.

Een jaar geleden startte het proefproject rond de terugbetaling van psychologische zorg voor volwassenen. Minister De Block: “De lancering van dat project was de cruciale eerste stap op weg naar de terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn voor álle burgers. Het is fantastisch nieuws dat we dat nu versneld kunnen uitbreiden naar alle leeftijden. Als regering hebben we dat vandaag solidair beslist, in het belang van het mentaal welzijn van iedereen. De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen en die willen we zo goed mogelijk helpen opvangen, met de hulp van de klinisch psychologen en orthopedagogen op het terrein.”

De uitbreiding naar alle leeftijden komt er na de eerdere beslissing om vanaf nu ook videoconsultaties bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te betalen. Op die manier kunnen mensen psychologische zorg inschakelen zonder dat ze zich daar fysiek voor moeten verplaatsen. De terugbetaling geldt voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik.

Meer info

Burgers die meer informatie willen over de terugbetaling van psychologische hulp in de eerste lijn kunnen contact opnemen met hun huisarts of de arbeids- of preventiearts op het werk. Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen kunnen aankloppen bij de overheid via info-psy@health.fgov.be of bij het netwerk geestelijke gezondheidszorg in hun regio.

Terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

De conventie rond de terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg ging een jaar geleden van start: 18- tot 65-jarigen kunnen sindsdien rekenen op terugbetaalde hulp door een geconventioneerde klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Dat geldt voor vaak voorkomende psychische problemen zoals angst, depressie of problematisch alcoholgebruik. Mensen hebben recht op maximaal 8 sessies per jaar, na verwijzing door een huisarts. Per sessie betaalt de patiënt € 11,2 uit eigen zak, wie recht heeft een verhoogde tegemoetkoming
€ 4. De rest van het bedrag krijgt klinisch psycholoog of orthopedagoog rechtstreeks van de overheid.

De conventie is nu uitgebreid naar min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers. Naast een huisarts kan de verwijzing ook gebeuren door een preventie- of arbeidsarts.