Bedankt S-Plus vrijwilligers!

door S-Plus

In 2018 polsten we naar de tevredenheid bij al onze vrijwilligers. Door regelmatige tevredenheidsmetingen houden wij de vinger aan de pols bij onze vrijwilligers. Zo kunnen wij ons blijven verbeteren en onze vrijwilligers steeds beter ondersteunen.

Meer dan 1 op 4 vrijwilligers heeft de tevredenheidsmeting ingevuld.

Wat blijkt hieruit:

Op de algemene tevredenheid scoren we 8,5/10! Hier zijn we echt fier op!

  • De vrijwilligers voeren hun taken met plezier uit
  • Vrijwilligerswerk betekent een meerwaarde in hun leven.
  • Ze staan achter het doel van S-Plus.

Uit de feedback halen we ook verbeterpunten en nieuwe ideeën.

Hiervoor gaan we volgende engagementen aan:

  1. We vernieuwen de bestaande onthaalmap voor vrijwilligers.
  2. We zetten extra in op ervaringsuitwisselingen tussen bestuursvrijwilligers van verschillende afdelingen.
  3. Via een nieuw spel ontdekken we nog beter de talenten van vrijwilligers, zodat hun taken nog meer aangepast zijn aan hun passie.
  4. We blijven vrijwilligers opvolgen met feedbackmomenten.
  5. Vanaf oktober hebben we een nieuwe mailbox zeghetons@s-plusvzw.be. Naar dit mailadres kan je goede voorbeelden sturen, suggesties doen of bedenkingen zenden.

Bedankt aan iedereen die eraan heeft meegewerkt!

De volgende tevredenheidsmeting voor vrijwilligers en leden zal plaatsvinden in 2022. We kijken er nu al naar uit.

Wil je vrijwilliger worden? Dat kan!