Basisbereikbaarheid nog niet voor morgen

door Steven Vanden Broucke

Miguel Vertriest is mobiliteitsexpert bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit en zet alles in het werk om beleidsmakers op het pad van de duurzame mobiliteit te brengen en te houden.

Wat houdt basisbereikbaarheid in?
Miguel Vertriest: “Het komt in de 1ste plaats van basismobiliteit. Basisbereikbaarheid gaat over het gepast aanbod voorzien waar een vervoersvraag is. Het is veel meer dan alleen maar een aanpassing van het openbaar vervoer. De aanpassingen in het openbaar vervoer zijn vooral een efficiëntie-oefening: minder haltes, minder omwegen, maar hogere reissnelheden.”

De reiziger zal dus zelf meer kilometers moeten afleggen en vaker overstappen?
Miguel Vertriest: “Dat klopt. Vlaanderen kiest voor een overstapmodel, dat vooral de pendelaar ten goede komt. Dat compenseren we door meer middelen vrij te maken voor vervoer op maat.”

Hoe moeten we ons vervoer op maat voorstellen?
Miguel Vertriest: “Vervoer op maat zal in 2 vormen bestaan. De Flex- en Flexplus-bussen komen in de plaats van belbussen. Ze brengen de reiziger zo snel mogelijk naar een halte waar een reguliere lijn rijdt of zijn bestemd voor doelgroepen met een mobiliteitsbeperking die op hun bestemming worden gebracht. De 2de vorm van vervoer op maat is deelmobiliteit: deelauto’s en deelfietsen. Je zal het vervoer op maat vinden aan Hoppinpunten, in Vlaanderen zouden er 1.800 Hoppinpunten komen. Dat zijn vervoersknooppunten waar verschillende vervoersmiddelen aangeboden worden, zoals bvb. trein, bus, deelfiets …” .

Deelfietsen en –auto’s zullen een belangrijke rol spelen bij het aanbieden van vervoer op maat.

Dat klinkt zeer complex. Zal de reiziger kunnen rekenen op hulp?
Miguel Vertriest: “Er komt een mobiliteitscentrale, het contactpunt voor de reiziger. Deze Hoppincentrale zal onder andere instaan voor de boeking van je reis. Ze geeft ook reisadvies en bepaalt mee je traject. En niet onbelangrijk, de centrale zal er voor zorgen dat je met het juiste type vervoer op tijd op de juiste plaats terechtkomt.”

Is er al een nieuwe uitvoeringsdatum gekend? Want de uitvoer van basisbereikbaarheid werd al een paar keer uitgesteld.
Miguel Vertriest: “Dat wordt waarschijnlijk 1 juli 2023. Maar er is nog heel wat wetgevend werk en de mobiliteitsaanbieders voor vervoer op maat moeten nog gecontracteerd worden. We naderen ook al vlug de verkiezingen en dat kan gevolgen hebben.”

Ontbreekt het Vlaanderen aan mobiliteitsvisie?
Miguel Vertriest: “Visie is er wel, maar de maatregelen om die visie waar te maken staan niet op punt. Vlaanderen had beter een mobiliteitsplan opgemaakt met concrete doelstellingen en acties. Nu blijft de realisatie van de visie afhankelijk van verschillende deelplannen, zoals de 15 Regionale Mobiliteitsplannen, maar ook een Verkeersveiligheidsplan, een Fietsbeleidsplan, het actieplan Clean Power for Transport …”

Mogen we stellen dat er te veel actoren betrokken zijn bij basisbereikbaarheid?
Miguel Vertriest: “Het is in elk geval een complex kluwen. Je hebt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, waar het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, De Vlaamse Waterweg … deel van uitmaken. Daarnaast heb je de 15 vervoerregio’s die onderling overeen moeten zullen komen. De mobiliteitsaanbieders voor het vervoer op maat die nog gevonden moeten worden. De lokale overheden, intercommunales en provincies. De mobiliteitscentrale. De NMBS en Infrabel. Het Departement Omgeving. De Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer. We spreken dan nog niet over de afstemming met Wallonië, Brussel, Nederland en Frankrijk. Makkelijk wordt het niet.”

Basisbereikbaarheid is dus nog niet voor morgen?
Miguel Vertriest: “Nee, er valt nog heel wat uit te klaren. De ticket- en tariefintegratie over de vervoerregio’s en mobiliteitsaanbieders heen bijvoorbeeld. Daarnaast krijgen de vervoerregio’s een vastgelegd (en volgens veel vervoerregio’s te klein) budget om vervoer op maat uit te voeren. De vervoerregio met het best werkende systeem wordt dus eigenlijk gestraft, dat budget zal sneller op zijn. Wat dan? Tarieven omhoog of de gemeenten laten bijdragen?”

Er is nog werk aan de winkel dus!