Alarmerende COVID-19 toestanden in Woonzorgcentra

door S-Plus

Te weinig beschermingsmateriaal, besmet personeel moet blijven werken ,te weinig testings en de sterftecijfers van bewoners van Vlaamse woonzorgcentra die pas vanaf 5 april worden meegenomen in de officiële cijfers van Sciensano of 2 weken later dan in Wallonië en Brussel.

Volgens Minister Beke is er in zeven procent van de woonzorgcentra momenteel een ‘massieve besmetting’ door corona. Een schrijnende toestand waar S-Plus zijn vraagtekens bij heeft. Ondanks de goede wil en extreme inspanningen is het in tal van woonzorgcentra en thuiszorg­diensten pompen of verzuipen voor het personeel vandaag. De huidige pandemie zet extra druk op het zorgpersoneel en bewijst hun onschatbare waarde. Daarom wil S-Plus nog eens uitdrukkelijk het zorgpersoneel in woonzorgcentra en de thuiszorg danken voor hun enorme inzet vandaag.

S-Plussers applaudisseren overtuigd mee om het personeel een hart onder de riem te steken. Onze lokale vrijwilligers zetten zich massaal in met warme initiatieven om deze kwetsbare ouderen, hun familie en het personeel te ondersteunen. Wij zetten ons in, maar er zal meer nodig zijn dan deze mooie initiatieven. Gezonde en doeltreffende investeringen zijn broodnodig. Al jaren kaarten we dit op de verschillende beleidsniveaus aan.

Daarom vragen wij:

  • Een doeltreffend crisismanagement
  • Voldoende en degelijk beschermingsmateriaal en de nodige ondersteuning, inclusief psychologische hulp voor zorgpersoneel in woonzorgcentra als thuiszorg
  • Planmatige aanpak van de testkits
  • Coördinatie en duidelijke afspraken en richtlijnen voor zowel thuiszorg, als residentiële lange-termijn zorgdiensten

Uit deze crisis moeten we ook lessen trekken voor de toekomst. S-Plus wil een ambitieus ouderenbeleid gebaseerd op solidariteit. Investeren in zowel gezondheidspromotie en preventie, als in degelijk opgeleid zorgpersoneel zal noodzakelijk zijn om ons sociaal zekerheidssysteem voldoende veerkracht te geven in tijden van crisis.

S-Plus vraagt om doeltreffende coördinatie en solidaire antwoorden op korte en lange termijn om te zorgen voor gezondheid en zorg voor allen, inclusief ouderen. Zorg er voor dat onze senioren nog naar woonzorgcentra durven gaan na deze pandemie.

Red levens, Red jobs, Verander onze Toekomst.

Contactpersoon: Leona Detiége, 0473 87 93 52