Full Buddy

Het project “Full buddy” is een verdere uitwerking van het S-Plus proefproject “Broze ouderen” dat in West-Vlaanderen opgestart werd in 2016.

Full Buddy is een samenwerking met de V.U.B, die deel uitmaakt van D-Scope, een internationale onderzoeksgroep, en de socialistische ziekenfondsen, gecoördineerd door S-Plus.

Uit de evaluatie van het project Broze ouderen in West-Vlaanderen bleek dat het invullen van de vragenlijst en de verwerking ervan zeer arbeidsintensief waren. Veel huisbezoeken bleken onnodig.

Ook uit de intervisies van de V.U.B.  met de proefgemeenten waar gewerkt werd met de kwestbaarheidscheck van de V.U.B., bleek hetzelfde. 

Daarom ging S-Plus mee rond de tafel zitten om te bekijken hoe we elkaar konden versterken.

Het doel van de samenwerking is het ontwikkelen van risicoprofielen om kwetsbare ouderen vroegtijdig op te sporen en zo gerichter bezoeken te kunnen doen, het finetunen van de vragenlijst en het ontwikkelen van een verwerkingstool voor de data.

De samenwerking loopt in 4 testgemeenten: Wetteren, Oudenaarde, Brussel en Wervik.

In 2020 rapporteren we hier verder over de resultaten.

In de volgende beleidsperiode (2021-2025) heeft S-Plus in haar socio-culturele opdracht opnieuw aandacht voor kwetsbare senioren en eenzaamheid. Uit de bevragingen bij de bestuursleden bleek dat kwetsbare ouderen en eenzaamheid wederkerende thema’s zijn. We verduurzamen het project in onze werking en we zetten hierrond verbindende acties op.