Verandering pensioenbedrag

Voor veel gepensioneerden is het pensioenbedrag dat ze in januari ontvangen gewijzigd. Sommigen ontvangen iets meer, anderen ontvangen iets minder, en dan zijn er nog gepensioneerden die juist evenveel ontvangen. Dit alles is het resultaat van verschillende maatregelen die in januari ingaan.

Volgende maatregelen werden doorgevoerd om sommige gepensioneerden meer te geven:

  • verhoging van het minimumpensioen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren;
  • verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB);
  • vermindering van de ZIV-inhouding op sommige pensioenen.

Worden er belastingen ingehouden op jouw pensioen (= bedrijfsvoorheffing), dan is deze waarschijnlijk iets verhoogd. De nieuwe en verhoogde schalen voor de bedrijfsvoorheffing zijn vanaf januari van toepassing en moeten voorkomen dat je bij de eindafrekening teveel belastingen moet betalen. 

Uitbetaling pensioen Belgische spoorwegen

Vanaf januari worden de pensioenen van de Belgische spoorwegen ook uitbetaald door de Federale Pensioendienst (FPD).  Zelf moet je hiervoor niets doen.

In principe verandert er ook niets.  De betaling blijft gewoon verder doorlopen.

Heb je een gemengde beroepsloopbaan (bvb. spoorwegen + werknemer in de privaat en/of zelfstandige en/of ambtenaar bij een andere instelling), dan ontvang je al je pensioenen die door de FPD worden uitbetaald, via één en dezelfde storting.