Van Coronapremie naar tijdelijke premie voor IGO-gerechtigden

Gerechtigden op een leefloon, op een inkomensvervangende tegemoetkoming, op integratietegemoetkoming, of op een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), ontvingen sinds het begin van de coronapandemie een premie van € 50,00 per maand.

Deze coronapremie was slechts tijdelijk, en werd voor het laatst uitbetaald in september.

Binnen de schoot van de regering werd afgesproken dat deze gerechtigden gedurende 3 maanden (oktober, november en december 2021) een tijdelijke premie van € 25,00 ontvangen.
Hierdoor gebeurt de overgang van een uitkering met een premie naar een uitkering zonder premie geleidelijker.