Toegelaten arbeid in strijd tegen het coronavirus en pensioenverhoging

Toegelaten arbeid in de strijd tegen het Coronavirus

De tijdelijke neutralisatie van beroepsinkomsten van de pensioengerechtigde zelf, of van de huwelijkspartner, voor een beroepsactiviteit die aangevat of uitgebreid werd in het kader van de strijd tegen het Coronavirus verlengd tot 30 juni 2022.

Deze beroepsinkomsten hebben tijdelijk geen invloed op het rust- of overlevingspensioen, noch op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), noch op het Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB), wanneer deze beroepsactiviteit wordt uitgeoefend in de zorgsector of in de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra.

Pensioenverhogingen

In januari ontvangen de meeste gepensioneerden een hoger pensioen.
Deze verhoging kent verschillende redenen:

  • minimumpensioenen, IGO, … werden verhoogd in het kader van de € 1.500 doelstelling tegen 2024;
  • een welvaartsaanpassing van 2 % bruto voor de werknemers- en zelfstandigenpensioenen die ingegaan zijn in het kalenderjaar 2017;
  • een indexverhoging van 2 % voor alle pensioenen;
  • een vermindering van de bedrijfsvoorheffing.