Pensioenen en corona

COVID-19, het alomtegenwoordige coronavirus, laat ook zijn sporen na op de pensioenreglementering. Om de negatieve invloed van bepaalde maatregelen te beperken, of om de inzet van tal van gepensioneerden niet te bestraffen, werden er ook in de pensioenreglementering noodmaatregelen genomen.

Toekomstige gepensioneerden

Je bent werknemer en je werd omwille van het coronavirus tijdelijk werkloos? Deze dagen komen in aanmerking voor je latere pensioenbedrag. In tegenstelling tot sommige andere werkloosheidsperioden is de invloed op je toekomstig pensioenbedrag slechts beperkt. 

Bewijs je een beroepsloopbaan van minstens 14.040 voltijdse dagen, dan worden latere werkloosheidsdagen uit je beroepsloopbaan geschrapt, en brengen ze hierdoor geen pensioen meer op. Dit is niet het geval voor de periode van tijdelijke werkloosheid in het kader van het coronavirus.  Zelfs na je 14.040ste voltijdse dag leveren deze tijdelijke werkloosheidsdagen nog pensioen op.

Deze periode van tijdelijke werkloosheid heeft ook geen negatieve invloed op de ingangsdatum van je pensioen. Iedere dag van tijdelijke werkloosheid komt in aanmerking om je vroegst mogelijke ingangsdatum van je pensioen te bepalen.

De tijdelijke werkloosheid in het kader van het coronavirus heeft dus geen negatieve gevolgen; noch op het bedrag, noch op de ingangsdatum van je toekomstig pensioen.

Huidige gepensioneerden

Ben je gepensioneerd, dan mag jij of (in sommige situaties) je huwelijkspartner je pensioenbedrag aanvullen met inkomsten uit een toegelaten beroepsactiviteit. In ‘normale tijden’ moeten deze beroepsinkomsten beperkt blijven.

Heb je een beroepsactiviteit aangevat of uitgebreid in het kader van COVID-19, dan wordt er geen rekening gehouden met de inkomsten die je hiermee verdient vanaf 1 maart tot en met 30 juni 2020*. 
Voorwaarde is wel dat je deze beroepsactiviteit uitoefent in één van de cruciale sectoren of essentiële diensten die via een Ministerieel Besluit zijn vastgelegd.

Voorbeeld 1:

Luc is 63 jaar en werkte vroeger als verpleger. Na een loopbaan van 43 jaar ging hij met pensioen. Omdat hij niet aan de voorwaarden voldoet, mag hij (nog) niet onbeperkt bijverdienen.

Na 1 maart hervatte Luc zijn beroepsactiviteit in het ziekenhuis waar hij vroeger werkte, om zijn ex-collega’s te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Deze tijdelijke werkhervatting heeft geen invloed op het pensioenbedrag van Luc.

Voorbeeld 2:

Mark ontvangt een gezinspensioen omdat zijn echtgenote, Nancy, huisvrouw is.

Tijdens de coronacrisis gaat Nancy tijdelijk aan de slag bij een begrafenisondernemer (behoort tot de essentiële diensten) om deze te helpen.

Ondanks het beroepsinkomen van Nancy, blijft Mark het gezinspensioen ontvangen.

In principe kan je je pensioen niet combineren met een ander vervangingsinkomen. In geval van een overlevingspensioen is dit gedurende een periode van 12 maanden wel mogelijk, maar heeft dit een invloed op het bedrag van het overlevingspensioen.

Er wordt tijdelijk een uitzondering gemaakt op deze regel.
Je pensioen wordt niet beïnvloed indien jij of je huwelijkspartner recht verkrijgen op:
- een tijdelijke werkloosheid (verhoogd met het eventuele supplement);
- een overbruggingsrecht als zelfstandige;
- een ziektevergoeding.
Ook hier geldt als voorwaarde dat je deze uitkering moet verkrijgen in het kader van de coronamaatregelen, en blijft het beperkt tot de uitkering die je ontvangt vanaf 1 maart tot en met 30 juni 2020*.

Ook een gelijkaardige buitenlandse uitkering komt in aanmerking.

Opgelet! Het feit dat je pensioen niet wordt beïnvloed door een uitkering, betekent niet dat je recht hebt op de uitkering. Zo verbiedt de werkloosheidsreglementering om een tijdelijke werkloosheidsvergoeding toe te kennen aan een gerechtigde op een rustpensioen vanaf de leeftijd van 65 jaar. Vóór je 65ste is dit wel mogelijk. Volgens dezelfde werkloosheidsreglementering kan je na je 65ste wel een tijdelijke werkloosheidsvergoeding ontvangen indien je uitsluitend een overlevingspensioen ontvangt.

Tijdelijke maatregelen

De genoemde maatregelen zijn slechts van toepassing tijdens de coronaperiode. Zodra deze uitzonderlijke periode achter de rug is, is de gewone reglementering terug van toepassing.

Blijft Luc (zie voorbeeld 1) na de tijdelijke coronamaatregelen nog verder werken als verpleger, dan moet hij zijn beroepsinkomsten vanaf dan beperken.

Blijft Nancy (zie voorbeeld 2) verder actief bij de begrafenisondernemer na de opheffing van de coronamaatregelen, dan wordt het pensioen van Mark wel omgezet naar een pensioen als alleenstaande (tenzij Nancy haar inkomsten beperkt tot de grenzen van de toegelaten arbeid).

* De einddatum van 30 juni 2020 kan eventueel nog worden verlaat door een aanpassing van de wetgeving.

Voor advies over je pensioen kan je terecht bij je ziekenfonds

Antwerpen: 03 285 44 42
Vlaams-Brabant en Brussel: 02 506 99 17
Limburg: 011 278 305
Oost-Vlaanderen: 09 333 57 90
West-Vlaanderen: 056 230 230 (optie 2)