Op welke dag wordt je pensioen uitbetaald?

Waarom krijg jij je pensioen aan het eind van de maand uitbetaald en je buurman bij het begin of halverwege de maand? Of waarom krijg je je pensioen in verschillende stortingen? Behoorlijk ingewikkeld allemaal. Vanaf 1 januari 2019 werd één en ander gelijk getrokken.

Ontvang je een pensioen als werknemer of als zelfstandige, dan wordt dit meer dan waarschijnlijk op het einde van de lopende maand uitbetaald. Je bent al vóór augustus 2005 met pensioen gegaan? De kans is dan zeer groot dat je je pensioen in het begin of in de helft van de maand ontvangt.

Ben je een gepensioneerd ambtenaar, dan ontvang je je pensioen bij het begin van de maand, of op de eerste werkdag van de volgende maand.

Heb je een gemengde loopbaan achter de rug (privaat + ambtenaar), dan gebeurt de betaling met verschillende storting. Overzichtelijk is dit zeker niet, en opvolgen of je pensioen correct werd uitbetaald, wordt moeilijk.

Eén betaalinstelling

Je pensioen als werknemer en/of als zelfstandige wordt al jaren door de pensioenkas van de werknemers (Federale Pensioendienst) uitbetaald, met één en dezelfde overschrijving.

Sinds een paar jaar wordt het pensioen van zo’n 500 000 gepensioneerde ambtenaren niet meer uitbetaald door de dienst CDVU, maar eveneens door de Federale Pensioendienst (FPD).

Bewijs je een gemengde loopbaan (privaat + ambtenaar) dan werd je pensioen de laatste jaren door één pensioenkas uitbetaald, maar nog op verschillende tijdstippen.

Eén betaaldatum

Vanaf januari 2019 worden alle pensioenen, die de FPD uitbetaalt, gegroepeerd en op dezelfde dag uitbetaald. Je pensioen als werknemer, zelfstandige en ambtenaar ontvang je voortaan dus allemaal samen op dezelfde dag met één enkele betaling en dit in de loop van de maand waarop je pensioen betrekking heeft.

Maandelijks zijn er 3 betaaldata voorzien: ten laatste op de 7de, de 15de, en de 25ste kalenderdag van de maand. Welke van deze 3 betaaldata voor jou van toepassing is, is afhankelijk van een aantal factoren. De betaaldatum is de dag waarop het geld van de rekening van de pensioenkas wordt overgeschreven.

Alle pensioenen, die de FPD uitbetaalt, worden gegroepeerd en op dezelfde dag uitbetaald.

Lopende pensioenen

Ben je al gepensioneerd van vóór 2019 en ontvang je slechts één pensioenbetaling, dan wordt voortaan je pensioen uitbetaald op de overeenstemmende kalenderdag.

Voorbeeld:

Jeaninne ontving haar maandelijks pensioen als werkneemster op de 5de van de maand. De uitbetaling gebeurt voortaan op de 7de van de maand.

Ben je al gepensioneerd van vóór 2019 en ontvang je 2 afzonderlijke pensioenbetalingen (één voor je loopbaan in de privaat en één voor je loopbaan als ambtenaar), dan wordt voortaan je pensioen uitbetaald op de eerste datum van de betaalbaarstelling van de verschillende pensioenen.

Voorbeeld:

Marc ontvangt sinds 2016 een rustpensioen als ambtenaar dat door de FPD wordt uitbetaald, iedere eerste werkdag van de maand. Voor zijn loopbaan als werknemer ontvangt hij een werknemerspensioen dat door de pensioenkas wordt uitbetaald op het einde van de maand. Voortaan worden beide pensioenen in het begin van de maand uitbetaald: ten laatste op de 7de kalenderdag van de maand.

Nieuwe pensioenen

Ontvang je vanaf januari 2019 voor het eerst een pensioen, dan wordt dit uitbetaald op de laatste betaaldatum van de maand, dus ten laatste op de 25ste kalenderdag van de lopende maand.

Werd er vóór 2019 ook al een ander pensioen aan jou uitbetaald, dan wordt je nieuw pensioen samen met dit bestaande pensioen uitbetaald op de eerste betaaldatum van je verschillende pensioenen.

Voorbeeld:

Christel ontvangt sinds maart 2016 een overlevingspensioen van de overheidssector, uitbetaald door de FPD in het begin van de maand. In de loop van 2019 verkrijgt ze haar eigen pensioen als werkneemster. Als Christel recht blijft hebben op (een stuk van) het overlevingspensioen, dan worden de beide pensioenen samen uitbetaald in het begin van de maand, en dit ten laatste op de 7de kalenderdag van de lopende maand.

Nieuwe pensioenen die voortvloeien uit een vooraf betaalde wedde als ambtenaar, blijven gekoppeld aan de eerste uitbetalingsdatum.

Opmerkingen

  1. Deze nieuwe regeling is enkel van toepassing op de pensioenen uitbetaald door de Federale Pensioendienst.
  2. In geval van betaling in België met een postassignatie of van betaling in het buitenland, kunnen de data met ten hoogste 7 kalenderdagen worden uitgesteld.

Opvolgen van je betaaldatum

Een overzicht van alle verschillende betaaldata voor het ganse kalenderjaar kan je raadplegen op de website van de Federale Pensioendienst.
De volgende betaaldatum van je persoonlijk pensioen vind je terug in je persoonlijk dossier in Mypension.be.

Telefonisch opvragen van informatie over de betaling van je pensioen kan bij de Federale Pensioendienst op het gratis telefoonnummer 1765.

 

Felix Van Cakenberghe
Januari 2019