Maatregelen rond pensioenen mei 2020

Pensioen mijnwerkers

Het parlement keurde een wetsvoorstel goed waardoor het pensioen van zo’n 8.000 gepensioneerde mijnwerkers wordt herberekend.  Bij de sluiting van de steenkoolmijnen werden hen beloften gedaan in verband met hun pensioen, maar deze beloften werden niet correct uitgevoerd.

Door deze wet worden de gemaakte beloften wel uitgevoerd.  De betrokken mijnwerkers ontvangen vanaf januari 2021 een pensioen dat voor een periode van hun loopbaan als mijnwerker berekend wordt op een hoger loon.  De nieuwe berekeningswijze gaat in met terugwerkende kracht, zodat de gerechtigden een aanpassing van hun pensioenbedrag verkrijgen voor de voorbije 10 jaar.

Voor gewezen mijnwerkers die ondertussen overleden zijn, kunnen de echtgenoot of de kinderen, die op het ogenblik van het overlijden met de betrokken mijnwerker samenwoonde, de mogelijke achterstallen opvragen.  Dit moet gebeuren binnen de 12 maanden na publicatie van de nieuwe wetgeving in het Belgisch Staatsblad.

Volgens ramingen zou dit alles neerkomen op een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro.

Pensioen en corona

Je kan je pensioen aanvragen via www.mypension.be of via www.pensioenaanvraag.be.  Beschik je niet over de mogelijkheden om de aanvraag zelf online te doen, dan kan je (uitzonderlijk tijdens de periode van de coronamaatregelen) je pensioen ook telefonisch aanvragen op het gratis nummer 1765. 

Tijdens de periode van versterkte coronamaatregelen is de controle op de verblijfsplaats voor IGO-gerechtigden opgeschort.  De controle wordt opnieuw opgestart na de pandemie.

De fiscale fiches van jouw pensioen, nodig om je belastingaangifte in te dienen, zijn beschikbaar in jouw online pensioendossier.  Door de coronamaatregelen konden nog niet alle fiches op papier worden verstuurd.
De FOD Financiën heeft jouw fiche ook elektronisch doorgekregen, zodat de belastingen op de hoogte zijn van jouw pensioeninkomsten.
Ontvang je een belastingvoorstel (voorstel van vereenvoudigde aangifte) dan zijn de in te vullen bedragen van je pensioen al ingevuld.  Ook wanneer je gebruik maakt van Tax-on-web zijn deze gegevens al ingevuld.  Laat je je belastingaangifte invullen door een medewerker van de FOD Financiën, dan beschikt deze eveneens al over uw pensioengegevens.
In de loop van de maand mei ontvang je de fiscale fiche per post, zodat je deze gegevens kan gebruiken wanneer je toch nog een belastingaangifte op papier moet invullen.

Gepensioneerden die tijdens de coronaperiode (van 1 maart tot 30 juni 2020) een vergoeding krijgen voor tijdelijke werkloosheid, een overbruggingsrecht ontvangen als zelfstandige, of een ziekte-uitkering ontvangen, zullen hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden op hun pensioen.  Ontvang je een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) dan worden deze uitkeringen volledig vrijgesteld.
Voorwaarde is wel dat je deze uitkeringen worden toegekend in het kader van de coronapandemie.

Onbelast bijklussen

Sedert half 2018 mogen onder meer gepensioneerden onbelast bepaalde klussen uitvoeren.  Welke klussen hiervoor in aanmerking komen is strikt gereglementeerd.

Op 23 april velde het Grondwettelijk Hof een vonnis waarbij deze wetgeving werd vernietigd.  Hierdoor is het niet meer mogelijk om onbelast bij te klussen. 
Omdat er heel wat mensen, waaronder een redelijk aantal gepensioneerden, voor dit jaar al “vergoedingen” ontvingen voor uitgevoerde klussen, oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de regeling voor dit kalenderjaar nog mag worden toegepast.  Dit betekent dat het dit jaar nog mogelijk is om onbelast bepaalde klussen uit te voeren, indien je aan alle voorwaarden voldoet.  Vanaf volgend jaar zal dit niet meer het geval zijn.