Korte berichten: wijzigingen pensioenwetgeving

Betaling pensioen december

Goed nieuws voor gepensioneerden die hun pensioen rond de 24ste van de maand ontvangen via een overschrijving op een Belgische bankrekening: de betaling wordt met een week vervoegd naar 17 december.

Opgelet, de betalingen via een circulaire cheque worden niet vervroegd. De datum van deze betaling blijft voorzien rond 29 december.

Pensioen en tijdelijke werkloosheid wegens Corona

Gepensioneerden die tijdens hun pensioen een toegelaten arbeid uitoefenden en door corona tijdelijk werkloos werden, konden hun pensioen samen blijven ontvangen met een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Deze maatregel stopt op 31 december van dit jaar. Vanaf 1 januari 2022 gelden terug de normale cumulatieregels. Ontvangt u vanaf dan nog een tijdelijke werkloosheidsuitkering dan wordt uw pensioen geschorst (uitzondering mogelijk in bepaalde situaties wanneer het om een overlevingspensioen gaat).

Klein pensioentje aangevuld met een gering ander inkomen: mogelijk herberekening belastingen

Combineerde u van 2015 tot en met 2018 een klein pensioentje met een gering ander inkomen (geen vervangingsinkomen) dan betaalde u mogelijk teveel belastingen. Dit geldt enkel in de situatie dat:

  • u geen belastingen zou betaald hebben mocht u enkel uw pensioentje ontvangen hebben, én
  • uw andere beperkt inkomen (geen ander vervangingsinkomen) maximum 7,5 % bedroeg van uw totale netto inkomen.

Is dit op u van toepassing, dan zal de belastingadministratie automatisch uw belastingaangiften van 2016 tot en met 2019 herzien. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Mogelijk recht op herberekening aanvullen pensioen

Is uw wettelijk pensioen vervroegd ingegaan in 2016, én vroeg u dit pensioen aan vóór 1 januari 2016, dan kan u op grond van een vonnis van het Grondwettelijk Hof bij de instelling van uw aanvullend pensioen een herberekening van uw pensioenrechten vragen.

Voor verdere informatie dient u zich hiervoor te richten tot de pensioeninstelling van uw aanvullend pensioen en dus niet tot de Federale Pensioendienst.