Invullen en indienen van belastingsaangiften

Aangezien alle invulsessies geannuleerd zijn, kunnen de senioren dit jaar hun aangifte dus niet laten invullen in een kantoor van de mutualiteit of bij een gemeentelijke dienst.

De aangifte kan enkel via de telefoon ingevuld worden door een medewerker van FOD financiën. Zodra iemand zijn aangifte ontvangt moet er gebeld worden voor een afspraak naar het nummer dat vermeld staat op de enveloppe. 

Best de identiteitskaart bij de hand houden! U krijgt een afspraak om uw aangifte telefonisch te laten invullen. Een FOD medewerker spreekt met u een datum af (voor- of namiddag). De FOD medewerker belt u terug op de afgesproken datum. Hij/zij vult samen met u via de telefoon de aangifte in. Ongeveer 3 weken later ontvangt u een samenvatting die u ondertekent en moet opsturen naar het vermelde adres