Gepensioneerd en tijdelijke werkloosheid

Gepensioneerden die nog een beroepsactiviteit uitoefenen kunnen, in het kader van de coronamaatregelen, een tijdelijke werkloosheidsvergoeding ontvangen. Tot voor kort was dit enkel mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 jaar zijn. Vanaf de 65ste verjaardag was dit recht voorbehouden aan personen die uitsluitend een overlevingspensioen ontvangen, een toegelaten arbeid uitoefenen als zelfstandige, of helemaal geen pensioen ontvangen. 65-plussers met een rustpensioen vielen uit de boot.

Op 28 mei keurde het Parlement een wetsvoorstel goed waardoor deze leeftijdsdiscriminatie wordt opgeheven.  Voortaan hebben 65-plussers met een rustpensioen ook recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid indien ze aan de uitkeringsvoorwaarden van de RVA voldoen. De nieuwe wet gaat in met terugwerkende kracht.

Op dit ogenblik moet de tekst nog verschijnen in het Belgisch Staatsblad.