Covid-19-premie voor gepensioneerden met IGO

Gepensioneerde 65-plussers die een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden (GIB) ontvangen, krijgen tijdelijk een bijkomende premie om het hoofd te kunnen bieden aan de financiële moeilijkheden door de coronacrisis.

Deze premie bedraagt € 50 netto per maand, en wordt toegekend voor de maanden juli tot en met december 2020.  In totaal gaat het dus om € 300 extra.

De premies voor de maanden augustus tot en met december gebeuren samen met de uitbetaling van de IGO of GIB.

U moet zelf niets ondernemen.  De pensioenkas betaalt deze COVID-19-premie automatisch uit.