Terugbetaling psychologische zorg

door S-Plus

In januari lanceerde S-Plus een grootscheepse petitie om de terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog te eisen voor 65-plussers. Deze petitie werd ondertekend door duizenden leden en verspreid via de groepen.

Begin april stuurde minister van Volksgezondheid Maggie De Block een persbericht de wereld in: ook mensen jonger dan 18 en ouder dan 65 zullen psychologische zorg terugbetaald krijgen. De uitbreiding van de terugbetaling naar alle leeftijden komt er sneller dan verwacht, onder meer omwille van de ongerustheid over de psychologische impact die de coronacrisis heeft op veel mensen.

Wie komt in aanmerking voor de terugbetaling?

  • De terugbetaling geldt voor een kortdurende ambulante behandeling bij een psycholoog of orthopedagoog voor matig ernstige psychische problemen die te maken hebben met depressie, angst of alcoholgebruik. Een eerste voorwaarde is dat je probleem voldoende kan verholpen met een beperkt aantal sessies.
  • Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, ga je eerst naar je huisarts. Als de arts oordeelt dat je aan de voorwaarde voldoet, zal hij je een voorschrift bezorgen voor een klinisch psycholoog of orthopedagoog. Dit voorschrift is de 2de voorwaarde om de terugbetaling te verkrijgen.

Hoeveel sessies worden er terugbetaald?

Met één voorschrift van je huisarts of psychiater kan je 4 sessies bij de psycholoog of orthopedagoog volgen. Als de sessies geholpen hebben, maar je nog niet voldoende hersteld bent, kan de huisarts of psychiater je een nieuw verwijsvoorschrift voor 4 sessies bezorgen. Dat kan ook indien je na enige tijd opnieuw last hebt van hetzelfde probleem of een ander matig ernstig psychisch probleem.

Per jaar worden er maximum 8 sessies terugbetaald door het ziekenfonds, ook indien je deze hebt gevolgd bij verschillende psychologen.
Per sessie betaal je zelf 11,2 euro. Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je slechts 4 euro per sessie. De rest wordt terugbetaald door je ziekenfonds. Door indexering kunnen deze bedragen in de komende jaren licht verhogen.

Wat als je niet in aanmerking komt?

Als je een ernstig probleem hebt dat niet voldoende opgelost kan worden in een beperkt aantal sessies, zijn er andere bestaande zorgverleners en instanties waar je terecht kan aan een voordelig tarief, zoals centra voor geestelijke gezondheidszorg. Je huisarts kan je helpen om een gepaste oplossing te vinden.  

 

Op het moment waarop dit artikel geschreven werd, is de ingangsdatum van de uitbreiding van de terugbetaling naar alle leeftijden nog onbekend. We houden je op de hoogte via deze website.