Uiteenzetting pensioenen door Minister Karine Lalieux - Brussel


Minister van Pensioenen, Karine Lalieux komt de persioenhervorming toelichten. De hervorming zal het pensioenstelsel rechtvaardiger en solidair maken. Mensen, en vooral jongeren, hebben weinig vertrouwen in de toekomst van hun pensioen. Dat moet omgekeerd worden. Het vertrouwen moet herwonnen worden. Het is belangrijk dat mensen zicht hebben op waardige en leefbare pensioenen om te kunnen genieten van hun oude dag. In die optiek werden ook de minimumpensioenen verhoogd. 2024 kunnen de mensen rekenen op een minimumpensioen van 1500 euro netto.

(onder voorbehoud)

Praktische info
Vrijdag 29 oktober 2021
10:00 - 12:00
Zaal Sacco & Vanzetti
Zuidstraat 118 - Brussel
Prijs leden: gratis
Prijs niet-leden: € 5,00

Inschrijven

Telefoon: 02 / 546 15 92
E-mail: brabant@s-plusvzw.be