“TROOST”


“TROOST”

OVER OUDERDOM, ZORG EN PSYCHOLOGIE

Over senioren horen we gelukkig tal van optimistische, zelfs vrolijke berichten. En inderdaad, vandaag genieten vele ouderen van een gelukkige en wijze tweede levenshelft. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd. De ouderdom heeft ook zijn onmiskenbaar minder fraaie kanten: het overlijden van een geliefde, onzekerheid en angst, gezondheidsproblemen, depressieve klachten, moeilijk oplosbare familiale conflicten; sommigen worden getroffen door dementie. Dan heeft men troost nodig. Vanuit de dichte omgeving, maar vaak ook vanuit de professionele hulpverlener. Ouderenpsycholoog Luc Van De Ven belicht het wel en wee van de ouderdom. Ook komen zowel de bezorgdheden van de familie als de uitdagingen voor de professionele hulpverlener bij het begeleiden van ouderen aan bod.

PRAKTISCHE INFO
Datum : Maandag 29 november 2021 om 15.00 uur
Plaats
: OC De Tassche, Roeselaarsetraat 157 te 8850 Ardooie
Prijs : € 3 – leden S-Plus: gratis
Inbegrepen : lezing, koffie in de pauze
Inschrijvingen : bij S-Plus T 050 44 79 52 vanaf woensdag 13 januari om 8u