1 mei, samen bereiken we meer

door S-Plus

Meer dan één jaar na de uitbraak, verspreid COVID 19 zich nog altijd in België, Europa en daarbuiten. Op alle niveaus is het alle hens aan dek om het virus in te dijken. De pandemie heeft ons dagelijks leven enorm beïnvloed.

Sociale contacten zijn beperkt, samenkomen met S-Plusleden zo goed als onmogelijk en onze activiteiten liggen stil. Toch toont de pandemie aan dat senioren niet vlug klein te krijgen zijn. Velen van jullie sprongen het afgelopen jaar in de bres om de meer kwetsbare plussers onder ons een hart onder de riem te steken. Zo stuurden jullie wenskaarten en bleven telefonisch of via videobellen met elkaar in contact. Jullie maakten mondmaskers en tijdens de Warmste week ook voelschorten.  Met andere woorden, jullie bleven niet bij de pakken zitten. Daar mag je als S-Plusser terecht trots op zijn.

Meer dan ooit is solidariteit de weg vooruit. Samen bereiken we meer. In tegenstelling tot wat sommigen ook mogen beweren. Want tijdens het afgelopen jaar werd ook duidelijk dat senioren vaak aan de kant werden geschoven wegens ‘te oud’. De strijd is dus niet voorbij  Wij tolereren geen leeftijdsdiscriminatie. S-Plus blijft zich inzetten voor een leeftijdsvriendelijke samenleving waarin iedereen zich volwaardig kan ontplooien.

Welzijn en gezondheidszorg zijn een mensenrecht dat gewaarborgd moet worden. Ze vormen een belangrijke voorwaarde om actief te kunnen participeren in onze samenleving. Investeren in meer gezondheidsgelijkheid is opkomen voor het recht op welzijn en gezondheid. S-Plus ijvert voor meer sociale rechtvaardigheid, meer gelijkheid en een adequate sociale bescherming.

Ons gezondheidssysteem moet daarom toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. De corona crisis drukt ons met de neus op de feiten. Investeren in sterke publieke diensten en een sterke ziekteverzekering is een noodzakelijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving.

Samen ervoor zorgen dat iedereen meetelt. Dat is S-Plus.

Voorzitter S-Plus
Leona Detiège